Quí đối tác muốn mua sỉ số lượng từ 10 đến 500 nền, đã có sổ hồng từng nền hoặc dự án đất nền ở Đức Hòa Long An, Vui lòng liên hệ: 0938 37 3456

I. Khu vực Đức Hòa – Long An

1) 11 nền đang cắt sổ ở Đức Hòa – Long An, dự kiến 3-6 tháng sau hoàn thành sổ riêng (phân lô tách thửa theo Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 31  tháng 12  năm 2019 của UBND tỉnh Long An)

2) 20 nền phân nền Đức Hòa (phân lô tách thửa theo Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 31  tháng 12  năm 2019 của UBND tỉnh Long An), đã có sổ từng nền

II. Khu Vực Bà Rịa – Vũng Tàu

1) 150 nền Bà Rịa – Vũng Tàu (dự án nhà ở 1/500)

2) 400 nền Long Điền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (dự án đất nền 1/500)

3) 350 nền Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (dự án đất nền 1/500)

Quý khách hàng, đối tác muốn mua sỉ, liên hệ: 0938 37 3456