Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư thủ tục như thế nào?

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư phải được phép của cơ quan nhà nước. Sau đây Yeshouse xin chia sẻ về thủ tục chuyển đổi theo quy định mới nhất.

Căn cứ thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Theo như Điều 52 Luật đất đai năm 2013 khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Căn cứ theo:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước phê duyệt.
  • Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

Hiện tại, theo Bộ Luật Đất đai 2013; khi chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hộ gia đình hoặc cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ và nắm rõ các thủ tục sau đây:

Xem thêm: Đất Nền Long An Yeshouse – Mua Bán Ký Gửi Uy Tín Tốt Nhất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/Tt-BTNMT, người sử dụng đất cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ:

  • Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo mẫu.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Người sử dụng đất phải nộp 1 bộ hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nơi nộp là Phòng Tài nguyên và Môi trường để tiến hành giải quyết theo thẩm quyền.

Nộp hồ sơ chuyển đổi đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo. Hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đọc thêm: Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư thủ tục và chi phí ra sao?

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Thẩm tra hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
  • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Thông báo và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp tiền.
  • Sau đó trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Tìm hiểu: Bán Đất Vườn Bến Lức, Đất Nông Nghiệp, Nhà Vườn

Bước 4: Trả kết quả chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân có yêu cầu.

chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Không quá 15 ngày làm việc (theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Số tiền nộp thuế 

Theo điểm B Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định. Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư; được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở. Thì sẽ thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số tiền nộp thuế 

Như vậy, số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển đổi đất nông nghiệp tính theo công thức sau:

chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất mà có khó khăn tài chính. Có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp sau khi có đơn đề nghị. Kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Được phép trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm (Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP)

Bài viết liên quan