Đức Hòa – Long An

1) 11 nền đang cách sổ ở Đức Hòa – Long An, dự án 3-6 tháng sau hoàn thành sổ riêng (phân lô tách thửa)

2) 150 nền Bà Rịa – Vũng Tàu (dự án 1/500) 

3) 30 nền phân nền Đức Hòa

4) 400 nền Long Điền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

5) 350 nền Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quý khách hàng, đối tác muốn mua sỉ, liên hệ: 0938 37 3456