Gần 1.770 tỉ đồng sẽ được giải ngân vào sân bay Long Thành đến cuối năm 2019

Dự kiến đến cuối năm 2019, các đơn vị sử dụng vốn sẽ tiếp tục giải ngân khoảng 1.768,5 tỉ đồng để triển khai đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành, đạt 15,4% kế hoạch.

Hiện Đồng Nai cũng đã nhận bàn giao 358,07 ha đất từ Tổng công ty Cao su Đồng Nai để chuẩn bị cho việc xây hạ tầng dự án.

Chính phủ vừa có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành gửi Quốc hội trước Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Chính phủ cho biết, tổng số vốn đã giao theo kế hoạch năm 2018 và năm 2019 để triển khai đầu tư, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 11.490 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 8/2019, đã giải ngân được 233,251 tỉ đồng.

long thanh

Gần 1.770 tỉ đồng sẽ được giải ngân vào sân bay Long Thành đến cuối năm 2019. Ảnh minh họa.

Dự kiến đến cuối năm 2019, các đơn vị sử dụng vốn sẽ tiếp tục giải ngân được khoảng 1.768,5 tỉ đồng, đạt 15,4% kế hoạch.

Đã nhận bàn giao hơn 359 ha đất từ Tổng công ty Cao su Đồng Nai

Theo báo cáo của Chính phủ, về việc giải phóng mặt bằng (GPMB) phần đất của Tổng công ty Cao su Đồng Nai, ngày 28/8/2019, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã nhận bàn giao 358,07 ha đất từ doanh nghiệp này để quản lý, triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng.

Về phần đất của các đối tượng khác (tổng diện tích 6,14 ha), khoảng 3,06 ha đất do UBND xã Lộc An và UBND xã Bình Sơn quản lí nên không bồi thường đất và đã bàn giao ngay mặt bằng cho Chủ đầu tư.

Khoảng 3,08 ha đất của 22 hộ gia đình, cá nhân thuộc Phân khu III Khu tái định cư Bình Sơn, UBND xã Bình Sơn đã hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, đã chuyển các phòng chuyên môn của huyện Long Thành thẩm tra.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang lựa chọn đơn vị tư vấn định giá để lên phương án đền bù cho từng hộ dân trong năm 2019.

Đối với phạm vi xây dựng cảng hàng không (5.000 ha), về diện tích đất giai đoạn 1 (1.810 ha): Phần đất của các hộ gia đình, cá nhân (519 ha) đến nay, đã đo đạc, kiểm đếm được khoảng 388,35 ha, đạt tỷ lệ 75%.

Các trường hợp chưa kiểm đếm được do chuyển nhượng, cho, tặng bằng giấy tay; chủ sử dụng đất vắng mặt; không xác định địa chỉ cụ thể, UBND huyện Long Thành đã chỉ đạo tổ chức đăng báo theo quy định.

Phần đất của tổ chức – Tổng công ty Cao su Đồng Nai (1.291 ha), từ ngày 30/7/2019 đến ngày 2/8/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm đếm 1.812 ha đất (gồm 1.291 ha giai đoạn 1 và 521 ha giai đoạn 2, 3) của Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Ngày 13/8/2019, Trung tâm đã chuyển hồ sơ cho doanh nghiệp này để xác nhận nội dung kiểm đếm.

Cơ bản hoàn thành xây dựng Nghĩa trang Bình An 20 ha để di dời mộ

Về diện tích đất còn lại 3.190 ha được chia làm 2 phần. Phần đất của các hộ gia đình, cá nhân (1.149 ha), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành đo đạc toàn bộ, dự kiến hoàn thành xử lí nội nghiệp trong tháng 10/2019; 273 ha đang thực hiện đo đạc, dự kiến hoàn thành và bàn giao hồ sơ trong tháng 10/2019.

Phần đất của tổ chức: Đến nay, Tỉnh đã khảo sát, đo đạc, ban hành thông báo thu hồi đất và kiểm đếm hoàn thành 7/7 doanh nghiệp, 3/3 cơ sở tôn giáo, 7/7 trụ sở cơ quan.

Bên cạnh đó, Tỉnh đã thống nhất với các cơ sở tôn giáo địa điểm xây dựng mới và đang chỉ đạo sớm bàn giao đất để các cơ sở tôn giáo khảo sát, lập hồ sơ di dời.

Đồng Nai cũng đã kiểm đếm được 883 ngôi mộ có thân nhân, trong đó, đã chuyển UBND Bình Sơn xác nhận hồ sơ. Các ngôi mộ còn lại, UBND xã Bình Sơn tiếp tục rà soát, lập danh sách thân nhân để tiến hành kiểm đếm.

Tỉnh đã quy hoạch và triển khai xây dựng nghĩa trang Bình An (20 ha), hiện nay cơ bản hoàn thành.

Chính phủ cũng cho biết, UBND huyện Long Thành đã phê duyệt dự toán để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất.

5 dự án GPMB thành phần đã triển khai đến đâu?

Theo phê duyệt, dự án GPMB sân bay Long Thành bao gồm 5 dự án thành phần.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, tại Dự án thành phần 1 – Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt.

Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đang tổ chức đấu thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Công tác rà phá bom mìn đã hoàn thành. Dự kiến khởi công vào cuối năm 2019.

Dự án thành phần 2 – Các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, hiện Tư vấn đã hoàn thiện và đang chuẩn bị trình Ban QLDA để trình Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Mục tiêu khởi công vào quý II/2020.

Tại Dự án thành phần 3 – Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Phân khu III Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng Tỉnh đang đấu thầu lựa chọn tư vấn lập điều chỉnh cục bộ qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu III Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn. 

Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh qui hoạch cục bộ, Ban QLDA sẽ điều chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở và trình duyệt Dự án thành phần này, mục tiêu khởi công vào quý I/2020.

Dự án thành phần 4 – Các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện và đang chuẩn bị trình Ban QLDA để trình Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, kế hoạch khởi công vào quý II/2020.

Dự án thành phần 5 – Tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Cảng, báo cáo cho biết, sau khi phê duyệt Qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính xã Bình Sơn tại Quyết định ngày 6/8/2019, UBND huyện Long Thành đã trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt Dự án thành phần 5.

Theo Vietnambiz