Năm 2020 tập trung đẩy nhanh nhiều dự án trọng điểm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, định hướng đầu tư công năm 2020, sẽ tập trung hoàn thành các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh một số dự án trọng điểm như: dự án thành phần đoạn cao tốc Bắc – Nam, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành..

long thành

Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trong năm 2020. Ảnh: TL.

Định hướng đầu tư phát triển các nguồn vốn năm 2020 phải phù hợp với định hướng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Theo đó, đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ): tập trung hoàn thành các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai một số dự án thành phần đoạn cao tốc Bắc – Nam; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thành một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực thủy lợi, đê sông, đê biển phòng chống thiên tai, y tế.

Bên cạnh đó, thực hiện khởi công mới các dự án đường ven biển, các dự án quan trọng có tác động lan tỏa phát triển kinh tế – xã hội của các vùng, miền trong cả nước; các dự án đáp ứng yêu cầu thiết yếu và cấp bách trong đầu tư cơ sở hạ tầng của các địa phương; ưu tiên đầu tư các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các dự án hoàn thành trong năm 2020, các dự án chuyển tiếp dở dang.

Theo Thoibaotaichinh