Nghị định mới về cấp sổ đỏ được áp dụng từ ngày 08/02/2021

Nghị định mới về cấp sổ đỏ được áp dụng từ ngày 08/02/2021 có khá nhiều các thay đổi. Cụ thể là các thay đổi tại nghị định 148/2020 NĐ-CP chính phủ như sau:

Nghị định mới về cấp sổ đỏ về đơn vị được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ

Nghị định mới về cấp sổ đỏ

Theo khoản 19 Điều 1 sửa đổi Điều 60 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai; tài sản khác gắn liền với đất: cấp, cấp đổi, và cấp lại giấy chứng nhận như sau:

  • Văn phòng đăng ký đất đai
  • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (Theo nghị định mới về cấp sổ đỏ)

Xem thêm: Thủ tục mua bán đất thổ cư và quy trình mua bán chuyên nghiệp hiệu quả

Người dân có thể thỏa thuận thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Khoản 19 Điều 1 quy định như sau:

Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai; tài sản khác gắn liền với đất: cấp, cấp đổi, cấp lại chứng nhận theo nhu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục. Được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và văn phòng đăng ký. Tuy nhiên không quá thời hạn thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Nghị định mới về cấp sổ đỏ

Như thế người dân có thể thỏa thuận làm sổ đỏ nhanh tại nhà theo nhu cầu. Tuy nhiên phải đáp ứng thời gian theo quy định từ UBND cấp tỉnh.

Đọc thêm: Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư thủ tục và chi phí ra sao?

Nghị định mới về cấp sổ đỏ đối với dồn điền đổi thửa

Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148 quy định 1 trong các trường hợp được cấp đổi sổ đỏ. Cũng như cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Là do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.

Nghị định mới về cấp sổ đỏ

Đây là thay đổi trong nghị định mới về cấp sổ đỏ áp dụng từ ngày 08/02/2021. Trước đây theo Điểm C Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy định. Trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”.

Tìm hiểu thêm: Mua Bán Đất Xã Thạnh Lợi Bến Lức Chính Chủ Có Sổ Đỏ

Sửa đổi quy định thủ tục thu hồi sổ đỏ sai quy định

Khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi khoản 4, 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Quy định việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm D Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất Đai.

Nghị định mới về cấp sổ đỏ

Theo nghị định mới bổ sung quy định. “Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án. Quy định có hiệu lực thi hành. Trong đó có kết luật việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Việc thu hồi giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án và quyết định đó”. Để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất Đai 2013

Tham khảo thêm: Công chứng hợp đồng thuê nhà theo trình tự thủ tục như thế nào?

Nghị định mới về cấp sổ đỏ trong dự án phát triển nhà ở

Liên quan đến quy định về trình tự và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận trong các dự án phát triển nhà ở. Khoản 22 Điều 1 Nghị định 14/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về 1 số giấy tờ chủ đầu tư dự án phát triển có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành công trình.

  • Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ. Chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với sự thay đổi đó.
  • Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng).

Nghị định mới về cấp sổ đỏ

Như vậy qua bài viết đơn vị mua bán đất nền Long An Yeshouse đã chia sẻ về các thay đổi trong nghị định mới về cấp sổ đỏ được áp dụng từ ngày 08/02/2021.