Bà Rịa Vũng Tàu lên kế hoạch sớm khởi công 34 dự án trọng điểm

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa giao các cơ quan ban ngành trong tỉnh xây dựng lộ trình thực hiện nhằm sớm khởi công 34 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng lộ trình thực hiện nhằm sớm khởi