5 điểm mới về sổ đỏ có hiệu lực từ ngày 01/9/2021

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư. 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Quyền sử dụng đất 2021 -Sổ đỏ
Quyền sử dụng đất 2021

Theo đó, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi gọn là sổ đỏ) có những điểm mới sau đây:

Thứ nhất, về mã vạch trên sổ đỏ, bổ sung quy định sau: “trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam”.

Việc bổ sung quy định mới nêu trên nhằm phù hợp với tình hình thực tế huyện đảo. Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo Côn Đảo. Của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có đơn vị hành chính cấp xã.

Bổ sung quy định mới

Thứ hai, đối với thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

Thứ ba, đối với thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất theo quy định sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

Thứ tư, bổ sung nội dung xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp người sử dụng đất tặng cho đất, cụ thể như sau:

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho đất

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên sổ đỏ đã cấp cho một thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho …m2 để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là … m2”; trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

Trường hợp người sử dụng đất tặng

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất. Tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông. Thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì sổ đỏ đã cấp được ghi

“Đã tặng cho …m2 thuộc thửa đất số … tờ bản đồ số … (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là … m2 của thửa đất số … tờ bản đồ số…

(ghi lần lượt diện tích còn lại, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất đã tặng cho)”; Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ các thửa đất. Trên sổ đỏ cấp chung cho nhiều thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi. “Đã tặng cho toàn bộ các thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

Bổ sung nội dung xác nhận thay đổi sổ

Thứ năm, bổ sung nội dung xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ thì trên sổ đỏ đã cấp ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích …m2 được tách ra để cấp riêng sổ đỏ; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Thổ Kim

>>> Người dân phải làm gì khi bị chậm cấp sổ đỏ căn hộ?

>>> Xuống tiền mua nhà, hãy lưu ý một số điểm sau (báo laodong.vn)

Dự án nổi bật

Đất nền Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu
Bán đất Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Vị trí: Bên hông chợ Phước Lâm, cách biển Long Hải…
KDC Fullhouse 02
KDC Fullhouse 02 do Yeshouse làm chủ đầu tư. Cập nhập đến tháng 05 năm 2019, toàn bộ dự án…
KDC Fullhouse
KDC Fullhouse do Công ty cô phần Yeshouse làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên đại lộ Trần Văn Giàu,…

Theo dõi Yeshouse

Nhận thông tin mới nhất từ thị trường được gửi qua mail hàng tuần
Các dự án của Công ty Yeshouse