Điểm mới về hình thức sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại từ 01/3/2022

Nhà ở thương mại. Ngày 11/01/2022, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực; Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2022; hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được quy định như sau:

Thứ nhất

 có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp sau đây mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai (trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia; công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật):

– Có quyền sử dụng đất ở.

– Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải; là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nhà ở thương mại
Nhà ở thương mại

Luật đầu tư

Hiện hành, tại điểm c khoản 1 điều 75 Luật đầu tư năm 2020 chỉ quy định ngắn gọn là: “Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở”. Như vậy, với quy định mới nêu trên sẽ đảm bảo rõ ràng và đầy đủ; thuận lợi cho chủ đầu tư; cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của pháp luật về vấn đề này.

Thứ hai, được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán.

Thứ ba, được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê.

Thứ tư, nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Xem thêm:

>> Bạn có nên đầu tư vào lĩnh vực cho thuê căn hộ?

>> Bốn lý do và ba cách thức để đầu tư vào thị trường căn hộ

>> Xuống tiền mua nhà, hãy lưu ý một số điểm sau (báo laodong.vn)

Chủ đề liên quan: https://yeshouse.com.vn/tin-tuc

Thổ Kim

Dự án nổi bật

Đất nền Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu
Bán đất Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Vị trí: Bên hông chợ Phước Lâm, cách biển Long Hải…
KDC Fullhouse 02
KDC Fullhouse 02 do Yeshouse làm chủ đầu tư. Cập nhập đến tháng 05 năm 2019, toàn bộ dự án…
KDC Fullhouse
KDC Fullhouse do Công ty cô phần Yeshouse làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên đại lộ Trần Văn Giàu,…

Theo dõi Yeshouse

Nhận thông tin mới nhất từ thị trường được gửi qua mail hàng tuần
Các dự án của Công ty Yeshouse