Thêm chính sách hỗ trợ với trường hợp bị thu hồi đất từ ngày 08/2/2021

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 148/2020/NĐ-CP. Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/2/2021.

Thêm chính sách hỗ trợ với trường hợp bị thu hồi đất từ ngày 08/2/2021
Bổ sung quy định hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh

Theo đó, bổ sung quy định hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất.

Cụ thể, khi Nhà nước thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người đang sử dụng. Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người sử dụng đất. Được xem xét hỗ trợ thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Các hình thức hỗ trợ như sau:

Một là, hỗ trợ để được thuê lại đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai là, Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng.

Điều kiện để được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

1. Người có đất thu hồi có nhu cầu tiếp tục được thuê đất để sản xuất, kinh doanh.

2. Thời hạn sử dụng đất còn lại tính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước. Có thẩm quyền tối thiểu bằng 1/3 thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất.

3. Việc thu hồi đất đó ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhiều lao động trực tiếp sản xuất. Trong cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

4. Tại thời điểm có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ sở sản xuất của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất đang hoạt động sản xuất ổn định.

5. Người được Nhà nước cho thuê đất đáp ứng điều kiện. Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất. Do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

– Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất. Thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

– Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất. Có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất.

– Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất. Cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Giá đất để tính tiền thuê đất là giá đất cụ thể theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

Đồng thời, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp danh mục các dự án được. Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Theo quy định nêu trên trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận theo thẩm quyền.

Thổ Kim

Xem thêm: 3 điểm mới của Nghị định 148 về cấp Giấy chứng nhận nhà đất năm 2021

>>> Mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ năm 2021 tại Bình Dương

Bạn có thể theo dõi Yeshouse  trên Facebook để cập nhật bài viết mới nhất.

Dự án nổi bật

KDC Fullhouse 02
KDC Fullhouse 02 do Yeshouse làm chủ đầu tư. Cập nhập đến tháng 05 năm 2019, toàn bộ dự án…
KDC Fullhouse
KDC Fullhouse do Công ty cô phần Yeshouse làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên đại lộ Trần Văn Giàu,…
Khu dân cư Đại Phú Bình Chánh
Khu dân cư Đại Phú tọa lạc ngay vị trí mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh, TP.HCM.…

Theo dõi Yeshouse

Nhận thông tin mới nhất từ thị trường được gửi qua mail hàng tuần
Các dự án của Công ty Yeshouse